GADOLINIUM(III) SULFIDE - (12134-77-9)

Giới thiệu

Tên: gadolinium(III) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12134-77-9
Công thức hóa học: Gd2S3
Khối lượng phân tử: 410.695 g
Lễ Percent: Gd 76.577 %; S 23.422 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 41.82 %

Để biết thêm thông tin

nguồn