RHODIUM(III) SULFIDE - (12067-06-0)

Giới thiệu

Tên: rhodium(III) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12067-06-0
Công thức hóa học: Rh2S3
Khối lượng phân tử: 302.006 g
Lễ Percent: Rh 68.147 %; S 31.852 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 9.09 %

Để biết thêm thông tin

nguồn