YTTERBIUM(III) SULFIDE - (12039-20-2)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(III) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12039-20-2
Công thức hóa học: Yb2S3
Khối lượng phân tử: 442.275 g
Lễ Percent: Yb 78.249 %; S 21.750 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn