PLUTONIUM(IV) SULFIDE - (12038-56-1)

Giới thiệu

Tên: plutonium(IV) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12038-56-1
Công thức hóa học: PuS2
Khối lượng phân tử: 303.13 g
Lễ Percent: Pu 78.844 %; S 21.155 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 38.79 %

Để biết thêm thông tin

nguồn