IRIDIUM(IV) SULFIDE - (12030-51-2)

Giới thiệu

Tên: iridium(IV) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12030-51-2
Công thức hóa học: IrS2
Khối lượng phân tử: 256.347 g
Lễ Percent: Ir 74.983 %; S 25.016 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 11.52 %

Để biết thêm thông tin

nguồn