TAURINE - (107-35-7)

Giới thiệu

Tên: taurine; 2-aminoethanesulfonic acid; tauric acid
* IUPAC
Số CAS: 107-35-7
Công thức hóa học: C2H7NO3S
Khối lượng phân tử: 125.14688 g
Lễ Percent: C 19.194 %; H 5.6378 %; N 11.192 %; O 38.353 %; S 25.621 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 0
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 13
Trái phiếu Pi: 0
Tổng số: 13
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn