ZINC PHOSPHIDE - (1314-84-7)

Giới thiệu

Tên: zinc phosphide
* IUPAC
Số CAS: 1314-84-7
Công thức hóa học: Zn3P2
Khối lượng phân tử: 258.174522 g
Lễ Percent: Zn 76.005 %; P 23.994 % 

phân loại

• vô cơ

Sử dụng / Chức năng

• "Rodenticide." 1

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 16.36 %

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 13th ed.; Budavari, S.; O'Neil, M.J.; Smith, A.; Heckelman, P. E.; Kinneary, J. F., Eds.; Merck & Co.: Whitehouse Station, NJ, 2001; entry 10206.