ARSENIC MONOPHOSPHIDE - (12255-33-3)

Giới thiệu

Tên: arsenic monophosphide
* IUPAC
Số CAS: 12255-33-3
Công thức hóa học: AsP
Khối lượng phân tử: 105.895361 g
Lễ Percent: As 70.750 %; P 29.249 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 0.30 %

Để biết thêm thông tin

nguồn