VALPROIC ACID - (99-66-1)

Giới thiệu

Tên: valproic acid; 2-propylpentanoic acid
* IUPAC
Số CAS: 99-66-1
Công thức hóa học: C8H16O2
Khối lượng phân tử: 144.21144 g
Lễ Percent: C 66.628 %; H 11.182 %; O 22.188 % 
đồng phân:  isoamyl propionate  •  octanoic acid*  •  n-hexyl acetate  •  isobutyl isobutyrate

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 1
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 25
Trái phiếu Pi: 1
Tổng số: 26
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn