BISMUTH SUBGALLATE - (99-26-3)

Giới thiệu

Tên: bismuth subgallate; 2,7-dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylic acid
* IUPAC
Số CAS: 99-26-3
Công thức hóa học: C7H5BiO6
Khối lượng phân tử: 394.09138 g
Lễ Percent: C 21.333 %; H 1.2788 %; Bi 53.028 %; O 24.358 % 

phân loại

• hữu cơ • thơm

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn