BISMUTH SUBGALLATE - (99-26-3)

pagpapakilala

pangalan: bismuth subgallate; 2,7-dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylic acid
* IUPAC
CAS Number: 99-26-3
Chemical Formula: C7H5BiO6
Molar Mass: 394.09138 g
mass Percent: C 21.333 %; H 1.2788 %; Bi 53.028 %; O 24.358 % 

pag-uuri

• organic • masamyo

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan