EGCG - (989-51-5)

Giới thiệu

Tên: EGCG; [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl]3,4,5-trihydroxybenzoate; epigallocatechin gallate
* IUPAC
Số CAS: 989-51-5
Công thức hóa học: C22H18O11
Khối lượng phân tử: 458.37172 g
Lễ Percent: C 57.646 %; H 3.9581 %; O 38.395 % 

phân loại

• hữu cơ • thơm • este • phenol

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 10
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 54
Trái phiếu Pi: 10
Tổng số: 64
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 8
lai: all double bonded carbons and oxygens are sp2; remaining carbons and oxygens are sp3

Để biết thêm thông tin

nguồn