EGCG - (989-51-5)

Wprowadzenie

Nazwa: EGCG; [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl]3,4,5-trihydroxybenzoate; epigallocatechin gallate
* IUPAC
Numer CAS: 989-51-5
Wzór chemiczny: C22H18O11
Masa cząsteczkowa: 458.37172 g
Procent Mass: C 57.646 %; H 3.9581 %; O 38.395 % 

Klasyfikacja

• organiczny • aromatyczny • ester • fenol

klejenie

wiązań podwójnych: 10
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 54
Obligacje Pi: 10
Całkowity: 64
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 8
Hybrydyzacja: all double bonded carbons and oxygens are sp2; remaining carbons and oxygens are sp3

Po więcej informacji

źródła