ETHYL ISOBUTYRATE - (97-62-1)

Wprowadzenie

Nazwa: ethyl isobutyrate
* IUPAC
Numer CAS: 97-62-1
Wzór chemiczny: C6H12O2
Masa cząsteczkowa: 116.15828 g
Stan skupienia: colorless liquid
Procent Mass: C 62.039 %; H 10.412 %; O 27.547 % 
izomery:  ethyl butyrate  •  propyl propionate  •  4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone  •  butyl acetate  •  hexanoic acid*  •  isopropyl glycidyl ether  •  2-methylpentanoic acid

Klasyfikacja

• organiczny

klejenie

Po więcej informacji

źródła