&GAMMA - (96-48-0)

Giới thiệu

Tên: γ-butyrolactone
* IUPAC
Số CAS: 96-48-0
Công thức hóa học: C4H6O2
Khối lượng phân tử: 86.08924 g
Lễ Percent: C 55.805 %; H 7.0248 %; O 37.169 % 
đồng phân:  vinyl acetate  •  butynediol  •  diepoxybutane  •  2,3-butanedione  •  methyl acrylate

phân loại

• hữu cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn