PIPERINE - (94-62-2)

Giới thiệu

Tên: piperine
* IUPAC
Số CAS: 94-62-2
Công thức hóa học: C17H19NO3
Khối lượng phân tử: 285.33766 g
Lễ Percent: C 71.557 %; H 6.7116 %; N 4.9088 %; O 16.821 % 
đồng phân:  morphine

phân loại

• hữu cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn