9-XANTHENOL - (90-46-0)

Giới thiệu

Tên: 9-xanthenol; 9H-xanthen-9-ol*; xanthydrol
* IUPAC
Số CAS: 90-46-0
Công thức hóa học: C13H10O2
Khối lượng phân tử: 198.2173 g
Lễ Percent: C 78.771 %; H 5.0850 %; O 16.143 % 

phân loại

• hữu cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn