9-XANTHENOL - (90-46-0)

pagpapakilala

pangalan: 9-xanthenol; 9H-xanthen-9-ol*; xanthydrol
* IUPAC
CAS Number: 90-46-0
Chemical Formula: C13H10O2
Molar Mass: 198.2173 g
mass Percent: C 78.771 %; H 5.0850 %; O 16.143 % 

pag-uuri

• organic

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan