LYSERGIC ACID - (82-58-6)

Giới thiệu

Tên: lysergic acid; 7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylic acid*; 6-methyl-9,10-didehydroergoline-8-carboxylic acid
* IUPAC
Số CAS: 82-58-6
Công thức hóa học: C16H16N2O2
Khối lượng phân tử: 268.31044 g
Lễ Percent: C 71.622 %; H 6.0105 %; N 10.440 %; O 11.926 % 

phân loại

Sử dụng / Chức năng

• "A crystalline substance derived from ergot. Its derivative, lysergic acid diethylamide (LSD), is a potent hallucinogen." 1

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 6
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 39
Trái phiếu Pi: 6
Tổng số: 45
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, 18th ed.; F. A. David Company: Philadelphia, PA, 1997; p 22.