LYSERGIC ACID - (82-58-6)

Wprowadzenie

Nazwa: lysergic acid; 7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylic acid*; 6-methyl-9,10-didehydroergoline-8-carboxylic acid
* IUPAC
Numer CAS: 82-58-6
Wzór chemiczny: C16H16N2O2
Masa cząsteczkowa: 268.31044 g
Procent Mass: C 71.622 %; H 6.0105 %; N 10.440 %; O 11.926 % 

Klasyfikacja

Zastosowania / Funkcja

• "A crystalline substance derived from ergot. Its derivative, lysergic acid diethylamide (LSD), is a potent hallucinogen." 1

klejenie

wiązań podwójnych: 6
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 39
Obligacje Pi: 6
Całkowity: 45
karboksylowe: 1
grup hydroksylowych: 0

Po więcej informacji

źródła

(1) - Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, 18th ed.; F. A. David Company: Philadelphia, PA, 1997; p 22.