1-AMINOANTHRAQUINONE-2-CARBOXYLIC ACID - (82-24-6)

Giới thiệu

Tên: 1-aminoanthraquinone-2-carboxylic acid; 1-amino-2-carboxyanthraquinone
* IUPAC
Số CAS: 82-24-6
Công thức hóa học: C15H9NO4
Khối lượng phân tử: 267.23626 g
Lễ Percent: C 67.416 %; H 3.3945 %; N 5.2413 %; O 23.947 % 

phân loại

• hữu cơ

Sử dụng / Chức năng

• "For the detection of traces of aluminum, magnesium, or zinc." 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 13th ed.; Budavari, S.; O'Neil, M.J.; Smith, A.; Heckelman, P. E.; Kinneary, J. F., Eds.; Merck & Co.: Whitehouse Station, NJ, 2001; entry 417.