PROPANOIC ACID* - (79-09-4)

Wprowadzenie

Nazwa: propanoic acid*; ethanecarboxylic acid; propionic acid
* IUPAC
Numer CAS: 79-09-4
Wzór chemiczny: C3H6O2 or CH3CH2COOH
Masa cząsteczkowa: 74.07854 g
Stan skupienia: colorless liquid
Procent Mass: C 48.640 %; H 8.1638 %; O 43.195 % 
izomery:  3-hydroxypropionaldehyde

Klasyfikacja

Właściwości fizyczne

Temperatura topnienia:*
-20.7°C 1 = 252.45 K = -5.26°F
Temperatura wrzenia:*
141.1°C 1 = 414.25 K = 285.98°F
Gęstość (g/cm3):
0.9930 at 20°C 1
* - 1 atm pressure

Rozpuszczalność

Jakościowy:
słabo rozpuszczalny:  1
rozpuszczalny:  1
mieszalny:  • 1

klejenie

wiązań podwójnych: 1
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 10
Obligacje Pi: 1
Całkowity: 11
karboksylowe: 1
grup hydroksylowych: 0
Hybrydyzacja: single bonded carbons are sp3; carboxyl carbon is sp2; carboxyl oxygen is sp2; remaining oxygen is sp3

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 3-279.