CADMIUM IODATE - (7790-81-0)

Wprowadzenie

Nazwa: cadmium iodate
* IUPAC
Numer CAS: 7790-81-0
Wzór chemiczny: Cd(IO3)2
Masa cząsteczkowa: 462.21634 g
Procent Mass: Cd 24.319 %; I 54.911 %; O 20.768 % 

Klasyfikacja

Właściwości fizyczneGęstość (g/cm3):
6.48 at room temperature/pressure 1
* - 1 atm pressure

Rozpuszczalność

Ksp:2.5·10-8 2

klejenie

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-48.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.