SILVER SELENATE - (7784-07-8)

Wprowadzenie

Nazwa: silver selenate
* IUPAC
Numer CAS: 7784-07-8
Wzór chemiczny: Ag2SeO4
Masa cząsteczkowa: 358.694 g
Procent Mass: Ag 60.144 %; Se 22.013 %; O 17.841 % 

Klasyfikacja

klejenie

Termochemia

ΔHf° (s): -100.5 kcal/mol 1 = -420.49 kJ/mol
S° (s): 59.4 cal/(mol•K) 2 = 248.53 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -79.9 kcal/mol 3 = -334.30 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.