SILVER DICHROMATE - (7784-02-3)

pagpapakilala

pangalan: silver dichromate
* IUPAC
CAS Number: 7784-02-3
Chemical Formula: Ag2Cr2O7
Molar Mass: 431.7244 g
mass Percent: Ag 49.970 %; Cr 24.087 %; O 25.941 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan