SILVER CHROMATE - (7784-01-2)

pagpapakilala

pangalan: silver chromate
* IUPAC
CAS Number: 7784-01-2
Chemical Formula: Ag2CrO4
Molar Mass: 331.7301 g
mass Percent: Ag 65.033 %; Cr 15.674 %; O 19.292 % 

pag-uuri

• tulagay

solubility

Ksp:1.12·10-12 1

bonding

termokimika

ΔHf° (s): -174.89 kcal/mol 2 = -731.74 kJ/mol
S° (s): 52.0 cal/(mol•K) 3 = 217.57 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -153.40 kcal/mol 4 = -641.83 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.