SILVER PERRHENATE - (7784-00-1)

pagpapakilala

pangalan: silver perrhenate
* IUPAC
CAS Number: 7784-00-1
Chemical Formula: AgReO4
Molar Mass: 358.0728 g
mass Percent: Ag 30.124 %; Re 52.002 %; O 17.872 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

termokimika

ΔHf° (s): -176 kcal/mol 1 = -736.38 kJ/mol
S° (s): 36.6 cal/(mol•K) 2 = 153.13 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -151.9 kcal/mol 3 = -635.55 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.