SILVER NITRITE - (7783-99-5)

Wprowadzenie

Nazwa: silver nitrite
* IUPAC
Numer CAS: 7783-99-5
Wzór chemiczny: AgNO2
Masa cząsteczkowa: 153.8737 g
Procent Mass: Ag 70.101 %; N 9.1027 %; O 20.795 % 

Klasyfikacja

klejenie

Termochemia

ΔHf° (s): -10.77 kcal/mol 1 = -45.06 kJ/mol
S° (s): 30.64 cal/(mol•K) 2 = 128.20 J/(mol•K)
ΔGf° (s): 4.56 kcal/mol 3 = 19.08 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.