SILVER CHLORATE - (7783-92-8)

pagpapakilala

pangalan: silver chlorate
* IUPAC
CAS Number: 7783-92-8
Chemical Formula: AgClO3
Molar Mass: 191.3194 g
mass Percent: Ag 56.381 %; Cl 18.530 %; O 25.087 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

termokimika

ΔHf° (s): -7.24 kcal/mol = -30.3 kJ/mol 1
S° (s): 33.94 cal/(mol•K) = 142.0 J/(mol•K) 2
ΔGf° (s): 15.42 kcal/mol = 64.5 kJ/mol 3

reaksyon

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 5:5.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 5:5.
(3) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 5:5.