TETRAETHYLAMMONIOUM HYDROXIDE - (77-98-5)

Giới thiệu

Tên: tetraethylammonioum hydroxide
* IUPAC
Số CAS: 77-98-5
Công thức hóa học: C8H21NO
Khối lượng phân tử: 147.25844 g
Lễ Percent: C 65.249 %; H 14.373 %; N 9.5116 %; O 10.864 % 

phân loại

• hữu cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn