TRIS - (77-86-1)

Giới thiệu

Tên: TRIS; tris(2-amino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol; tromethane
* IUPAC
Số CAS: 77-86-1
Công thức hóa học: C4H11NO3 or (HOCH2)3CNH2
Khối lượng phân tử: 121.13504 g
Lễ Percent: C 39.660 %; H 9.1528 %; N 11.562 %; O 39.623 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 0
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 18
Trái phiếu Pi: 0
Tổng số: 18
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 3

Để biết thêm thông tin

nguồn