CYCRIMINE - (77-39-4)

Giới thiệu

Tên: cycrimine; 1-cyclopentyl-1-phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-ol
* IUPAC
Số CAS: 77-39-4
Công thức hóa học: C19H29NO
Khối lượng phân tử: 287.43966 g
Lễ Percent: C 79.391 %; H 10.169 %; N 4.8729 %; O 5.5661 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 3
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 52
Trái phiếu Pi: 3
Tổng số: 55
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 1
lai: aromatic caarbons are sp2; all other carbons, oxygen, and nitrogen are sp3

Để biết thêm thông tin

nguồn