TIN(II) SULFATE - (7488-55-3)

pagpapakilala

pangalan: tin(II) sulfate
* IUPAC
CAS Number: 7488-55-3
Chemical Formula: SnSO4
Molar Mass: 214.7726 g
mass Percent: Sn 55.272 %; S 14.929 %; O 29.797 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan