LANTHANUM ALUMINATE - (71496-78-1)

Giới thiệu

Tên: lanthanum aluminate
* IUPAC
Số CAS: 71496-78-1
Công thức hóa học: LaAlO3
Khối lượng phân tử: 213.885238 g
Lễ Percent: La 64.943 %; Al 12.614 %; O 22.441 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn