MALTOSE - (69-79-4)

Giới thiệu

Tên: maltose; (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R) -4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane -3,4,5-triol; 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose
* IUPAC
Số CAS: 69-79-4
Công thức hóa học: C12H22O11
Khối lượng phân tử: 342.29648 g
Lễ Percent: C 42.106 %; H 6.4782 %; O 51.415 % 
đồng phân:  sucrose  •  lactose

phân loại

• hữu cơ • ether

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 0
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 46
Trái phiếu Pi: 0
Tổng số: 46
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 8

Để biết thêm thông tin

nguồn