SALICYLIC ACID - (69-72-7)

Giới thiệu

Tên: salicylic acid; 2-hydroxybenzoic acid
* IUPAC
Số CAS: 69-72-7
Công thức hóa học: C7H6O3
Khối lượng phân tử: 138.12074 g
Lễ Percent: C 60.870 %; H 4.3785 %; O 34.750 % 
đồng phân:  p-hydroxybenzoic acid

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 4
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 16
Trái phiếu Pi: 4
Tổng số: 20
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 1

Để biết thêm thông tin

nguồn