BISMUTH(III) OXALATE - (6591-55-5)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) oxalate
* IUPAC
Số CAS: 6591-55-5
Công thức hóa học: Bi2(C2O4)3
Khối lượng phân tử: 682.01776 g
Lễ Percent: Bi 61.282 %; C 10.566 %; O 28.150 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn