NONADECANOIC ACID* - (646-30-0)

Wprowadzenie

Nazwa: nonadecanoic acid*; nonadecylic acid
* IUPAC
Numer CAS: 646-30-0
Wzór chemiczny: C19H38O2 or CH3(CH2)18COOH
Masa cząsteczkowa: 298.50382 g
Stan skupienia: white flakes/powder
Procent Mass: C 76.449 %; H 12.831 %; O 10.719 % 

Klasyfikacja

klejenie

wiązań podwójnych: 1
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 58
Obligacje Pi: 1
Całkowity: 59
karboksylowe: 1
grup hydroksylowych: 0
Hybrydyzacja: single bonded carbons are sp3; double bonded carbons are sp2; double bonded oxygen is sp2; single bonded oxygen is sp3

Po więcej informacji

źródła