SODIUM OXALATE - (62-76-0)

pagpapakilala

pangalan: sodium oxalate
* IUPAC
CAS Number: 62-76-0
Chemical Formula: Na2C2O4 or NaOOCCOONa
Molar Mass: 133.99854 g
mass Percent: Na 34.313 %; C 17.926 %; O 47.759 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

reaksyon

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Swaddle, T.W. Inorganic Chemistry; Academic Press: San Diego, 1997; p 229.