EDTA - (60-00-4)

Wprowadzenie

Nazwa: EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diyldinitrilo)tetraacetic acid
* IUPAC
Numer CAS: 60-00-4
Wzór chemiczny: C10H16N2O8
Masa cząsteczkowa: 292.24264 g
Stan skupienia: colorless crystals
Procent Mass: C 41.098 %; H 5.5183 %; N 9.5856 %; O 43.797 % 

Klasyfikacja

Zastosowania / Funkcja

• "A chelating agent that, in the form of its calcium and sodium salts, is used to remove substances such as lead and digitalis from the body." 1

klejenie

wiązań podwójnych: 4
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 35
Obligacje Pi: 4
Całkowity: 39
karboksylowe: 4
grup hydroksylowych: 0

Po więcej informacji

źródła

(1) - Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, 18th ed.; F. A. David Company: Philadelphia, PA, 1997; p 21.