COPPER(I) ACETATE - (598-54-9)

Giới thiệu

Tên: copper(I) acetate
* IUPAC
Số CAS: 598-54-9
Công thức hóa học: CuC2H3O2
Khối lượng phân tử: 122.59002 g
Lễ Percent: Cu 51.836 %; C 19.594 %; H 2.4666 %; O 26.102 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn