NIACIN - (59-67-6)

Giới thiệu

Tên: niacin; pyridine-3-carboxylic acid*; vitamin B3
* IUPAC
Số CAS: 59-67-6
Công thức hóa học: C6H5NO2
Khối lượng phân tử: 123.1094 g
Lễ Percent: C 58.536 %; H 4.0936 %; N 11.377 %; O 25.992 % 
đồng phân:  p-benzoquinone monoxime  •  nitrobenzene

phân loại

Sử dụng / Chức năng

• "A member of the vitamin B complex; used for the prevention and treatment of pellagra. It occurs naturally in liver, yeast, milk, cheese, and cereals." 1

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 4
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 14
Trái phiếu Pi: 4
Tổng số: 18
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0

phản ứng

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, 18th ed.; F. A. David Company: Philadelphia, PA, 1997; p 22.
(2) - Ebbing, Darrell D. General Chemistry 3rd ed.; Houghton Mifflin Company: Boston, MA, 1990; p 138.