PROCAINE - (59-46-1)

Giới thiệu

Tên: procaine; 2-(diethylamino)ethyl 4-aminobenzoate; novocaine
* IUPAC
Số CAS: 59-46-1
Công thức hóa học: C13H20N2O2 
Khối lượng phân tử: 236.3101 g
Lễ Percent: C 66.073 %; H 8.5306 %; N 11.854 %; O 13.541 % 

phân loại

• hữu cơ • thơm • este • amin bậc • amin bậc ba

Sử dụng / Chức năng

• "Anesthetic (local)." 1

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 4
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 37
Trái phiếu Pi: 4
Tổng số: 41
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 13th ed.; Budavari, S.; O'Neil, M.J.; Smith, A.; Heckelman, P. E.; Kinneary, J. F., Eds.; Merck & Co.: Whitehouse Station, NJ, 2001; entry 7846.