BISMUTH(III) SUBCARBONATE - (5892-10-4)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) subcarbonate
* IUPAC
Số CAS: 5892-10-4
Công thức hóa học: (BiO)2CO3
Khối lượng phân tử: 509.96846 g
Lễ Percent: Bi 81.958 %; O 6.2746 %; C 2.3551 %; O 9.4119 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn