TRICINE - (5704-04-1)

Giới thiệu

Tên: tricine; N-(2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine
* IUPAC
Số CAS: 5704-04-1
Công thức hóa học: C6H13NO5
Khối lượng phân tử: 179.17112 g
Lễ Percent: C 40.220 %; H 7.3132 %; N 7.8174 %; O 44.648 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 1
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 24
Trái phiếu Pi: 1
Tổng số: 25
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 3

Để biết thêm thông tin

nguồn