OXETAN-2-ONE* - (57-57-8)

Wprowadzenie

Nazwa: oxetan-2-one*; β-propiolactone; 3-hydroxypropanoic acid lactone
* IUPAC
Numer CAS: 57-57-8
Wzór chemiczny: C3H4O2
Masa cząsteczkowa: 72.06266 g
Stan skupienia: colorless liquid
Procent Mass: C 50.001 %; H 5.5947 %; O 44.404 % 
izomery:  acrylic acid

Klasyfikacja

• organiczny • ester

klejenie

wiązań podwójnych: 1
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 9
Obligacje Pi: 1
Całkowity: 10
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0
Hybrydyzacja: double bonded carbon and oxygen are sp2; single bonded carbon and oxygen are sp3

Po więcej informacji

źródła