ANGELIC ACID - (565-63-9)

Giới thiệu

Tên: angelic acid; (Z)-2-methylbut-2-enoic acid
* IUPAC
Số CAS: 565-63-9
Công thức hóa học: C5H8O2
Khối lượng phân tử: 100.11582 g
Lễ Percent: C 59.984 %; H 8.0541 %; O 31.961 % 
đồng phân:  vinyl propionate  •  glutaraldehyde  •  acetylacetone  •  ethyl acrylate  •  allyl acetate  •  2,3-pentanedione  •  tiglic acid

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 2
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 14
Trái phiếu Pi: 2
Tổng số: 16
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn