RUBIDIUM ACETATE - (563-67-7)

Giới thiệu

Tên: rubidium acetate
* IUPAC
Số CAS: 563-67-7
Công thức hóa học: RbC2H3O2
Khối lượng phân tử: 144.51182 g
Lễ Percent: Rb 59.142 %; C 16.622 %; H 2.0924 %; O 22.142 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn