HEROIN - (561-27-3)

Giới thiệu

Tên: heroin; (5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3,6-diol diacetate
* IUPAC
Số CAS: 561-27-3
Công thức hóa học: C21H23NO5
Khối lượng phân tử: 369.41102 g
Lễ Percent: C 68.277 %; H 6.2755 %; N 3.7916 %; O 21.655 % 

phân loại

• hữu cơ • anken • thơm • este • phenol ether • amin bậc ba

Sử dụng / Chức năng

• "Heroin...is a more potent pain-killer than morphine because the chemical structure of heroin allows for tighter binding to its receptor sites." 1

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 6
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 54
Trái phiếu Pi: 6
Tổng số: 60
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0
lai: single bonded carbons, single bonded oxygens, and nitrogens are sp3; double bonded carbons and oxygens are sp2

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Suchocki, John. Conceptual Chemistry: Understanding Our World of Atoms and Molecules; Addison Wesley: San Francisco, California, 2001; p 440.