GLYCINE* - (56-40-6)

Wprowadzenie

Nazwa: glycine*; aminoethanoic acid; aminoacetic acid
* IUPAC
Numer CAS: 56-40-6
Wzór chemiczny: C2H5NO2
Masa cząsteczkowa: 75.0666 g
Stan skupienia: white solid
Procent Mass: C 32.000 %; H 6.7136 %; N 18.659 %; O 42.627 % 
izomery:  nitroethane

Klasyfikacja

• organiczny

Zastosowania / Funkcja

• "...first amino acid isolated from a protein." 1

klejenie

Po więcej informacji

źródła

(1) - Brownlee, Raymond B., Fuller, Robert W., and Whitsit, Jesse E. Elements of Chemistry; Allyn and Bacon: Boston, Massachusetts, 1959; p 322.